seriesimage

UR Samtiden - Alkohol och våld

Hur ser sambandet mellan alkohol och våld ut? Konferens där de senaste rönen inom området presenteras. Studier visar att unga människor löper större risk att bli indragna i gatuvåld när de har druckit alkohol. Alkohol förekommer också ofta i samband med våld i nära relationer. Inspelat den 25 november 2014 i Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Systembolaget.