seriesimage

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2015

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen 2015 med fokus på unga som drabbas av brott. Trots att unga utgör en stor grupp av dem som utsätts för olika typer av våld vet vi förhållandevis lite om ungas utsatthet, särskilt när det gäller våld i nära relationer. Inspelat den 20 februari 2015 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.