Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2015

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen 2015 med fokus på unga som drabbas av brott. Trots att unga utgör en stor grupp av dem som utsätts för olika typer av våld vet vi förhållandevis lite om ungas utsatthet, särskilt när det gäller våld i nära relationer. Inspelat den 20 februari 2015 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Programbild

Traumamedveten omsorg

För att arbeta med traumatiserade barn behöver man kunna förklara exakt hur hjärnan fungerar för att skapa trygghet. Om detta berättar Camilla Küster, kurator på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Inspelat den 20 februari 2015 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.