seriesimage

UR Samtiden - KBT-kongress 2015

Föreläsningar och samtal från Beteendeterapeutiska föreningens årskongress 2015. Konferensen hölls på Karolinska Institutet i Solna den 19-21 mars. Arrangör: Beteendeterapeutiska föreningen.