seriesimage

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2015

Livet och döden är det centrala temat för denna föreläsningsserie från Vetenskapsfestivalen 2015 i Göteborg. Här möts matematiker från Chalmers, filosofer och präster i en rad intressanta föreläsningar och samtal. Festivalen hölls 15-19 april 2015 på Göteborgs universitet. Arrangör: Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg.