Till huvudinnehåll
seriesimage

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2015

Livet och döden är det centrala temat för denna föreläsningsserie från Vetenskapsfestivalen 2015 i Göteborg. Här möts matematiker från Chalmers, filosofer och präster i en rad intressanta föreläsningar och samtal. Festivalen hölls 15-19 april 2015 på Göteborgs universitet. Arrangör: Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg.

Programbild

Ensam är inte stark

Panelsamtal om ensamhet och vikten av sociala nätverk för välmående. Historiskt har ensamhet varit förknippat med fysisk livsfara. Människor har överlevt för att de kan samarbeta. Medverkande: Peter Strang, professor, palliativ medicin, Karolinska institutet; Laura Fratiglioni och Martin Forster. Moderator: Ulrika Hjalmarson Neideman. Inspelat den 18 april 2015. Arrangör: Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg.