seriesimage

Bildningsbyrån - civilkurage

Att ha civilkurage är att ta risker för att skydda andra människor från fara, eller att skydda ett gemensamt ideal. Ett risktagande som kan ge konsekvenser för den som agerar. Vilka människor är det som slår larm? Udda personligheter som vill framhäva sig själv? Psykiskt störda rättshaverister med auktoritetshat? Tvärtom, visar alla undersökningar. Men det finns en gemensam nämnare. Det handlar om hur man hanterar sin relation till den grupp man tillhör. Om man klarar av att ta klivet ut ur gruppen vågar man ofta också säga ifrån. I fyra program undersöker vi vad som krävs för att man ska våga ingripa och bjuda motstånd.