seriesimage

Bildningsbyrån - skuldsatt

En liten grupp blir allt rikare, medelklassen krymper och andelen fattiga ökar i samhället idag. Ett sätt att beskriva samhällsförändringen är att försöka ta reda på vad som döljer sig bakom Kronofogdens exekutiva auktioner. Hur går det till när man hamnar i situationen att man blir utmätt och måste sälja sitt hem och ägodelar på exekutiv auktion? Hur blir livet efter det? Vilken hjälp kan man få? I fyra program möter vi personerna som blivit av med sitt hem eller riskerar att förlora sina ägodelar, och följer också kronofogden i deras dagliga arbete.