Likheter och olikheter
6-9 år
Sortera
6-9 år
Större än och mindre än
6-9 år
Hälften och dubbelt
6-9 år
Femkompisar
6-9 år
Jämna tal
6-9 år
Udda tal
6-9 år
Väga
6-9 år
Mäta
6-9 år
Tiokompisar
6-9 år
Tiotalsövergång
6-9 år
Positionssystemet
6-9 år