Haydar undervisar i kurdiska
Sara undervisar i sydsamiska
Olga undervisar i ryska