seriesimage

Låna för livet! - teckenspråkstolkat

Svenskarna är ett av världens mest skuldsatta folk. Vad händer om det blir tuffare tider? I ett ekonomiskt experiment får fyra hushåll under tre månader leva med ökade kostnader som kan drabba oss alla. Till hjälp har familjerna de ekonomiska coacherna Claes Hemberg och Birgitta Piper som ska stödja familjerna genom experimentets utmaningar och hjälpa dem att få en långsiktigt hållbar ekonomi. Programmen innehåller konkreta råd om hur man kan få en mer stabil och hållbar privatekonomi, och ger kunskap om hur politiska beslut och händelser i omvärlden påverkar vår vardagsekonomi.

Serien finns även utan tolkning