Hoppsan!

UR Play stödjer inte helt och hållet den webbläsare du använder. Det kan tyvärr påverka din användarupplevelse.

Förutspå

Sånger

Förutspå

De fem lässtrategierna

Förutspå texten så blir det lättare att förstå den.

Inre bilder

Sånger

Inre bilder

De fem lässtrategierna

Skapa inre bilder av miljöer i texten så blir den lättare att förstå.

Reda ut oklarheter

Sånger

Reda ut oklarheter

De fem lässtrategierna

Förstå en text bättre genom att undersöka ord du inte förstår.

Ställa frågor

Sånger

Ställa frågor

De fem lässtrategierna

Aktivera dina förkunskaper genom att ställa frågor till text du läser.

Sammanfatta

Sånger

Sammanfatta

De fem lässtrategierna

Plocka ut nyckelord ur en text så blir den lättare att sammanfatta.