seriesimage

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2016

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen 2016 med temat våld i vardagen. Syftet är att belysa brottsoffrens situation och sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med brottsoffer. Inspelat den 22 februari 2016 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.