seriesimage

Pop och politik

Vi diskuterar vår moderna historia med hjälp av låtar från 1900-talets början fram till våra dagar och pratar särskilt om normer. Vi belyser hur popmusiken och samhällsutvecklingen följs åt. Vad säger texter och genrer om sin samtid och hur påverkas musiken av konkreta händelser i det stora och det lilla?