seriesimage

Barnens flykt

Barn som flytt till Sverige berättar vad de varit med om. Programmen vänder sig till barn i åldern 9-12 och kan användas i klassrummet. Berättelserna är tänkta att vara till hjälp för att prata om svåra frågor kring migration, asylrätt och hur det kan vara att nyligen ha kommit till Sverige.