seriesimage

Konstens dolda kraft

Konstnärer kan använda sina konstemetoder för att förbättra människors liv. Vi får se hur konst i olika former påverkar människor och hur den kan hjälpa vid sjukdomar, trauman och missbruk. Forskare berättar om hur konsten använts och gjort skillnad i människors liv.