seriesimage

Förstå kunskapskraven - engelska

Animerade filmer för elever i årskurs åtta och nio om hur de blir bedömda och hur de kan göra för att förbättra sina skolresultat. Utgångspunkten är Skolverkets kunskapskrav i olika ämnen. Berättare: Keith Forster, Rolf Man och Sharzad Rahmani.