Hoppsan!

UR Play stödjer inte helt och hållet den webbläsare du använder. Det kan tyvärr påverka din användarupplevelse.

Pojkarna är lika bra

Dokumentärserie

Pojkarna är lika bra

Skolpojkarna

Hur kan pojkar bli mer motiverade i skolan?

Lärarna gör olika

Dokumentärserie

Lärarna gör olika

Skolpojkarna

Lärarna ska fatta beslut om rutinen för mobilerna i klassrummet.

Bruksmentaliteten hänger kvar

Dokumentärserie

Bruksmentaliteten hänger kvar

Skolpojkarna

Förhindrar bruksmentalitet att pojkar läser vidare på universitetet?

Politikerna besöker Skrantaskolan

Dokumentärserie

Politikerna besöker Skrantaskolan

Skolpojkarna

Lärare berättar för politiker vad som krävs för bättre undervisning.

Kränkningar på nätet

Dokumentärserie

Kränkningar på nätet

Skolpojkarna

Bör skolan lägga sig i konflikter mellan elever på sociala medier?

Föräldrarnas betydelse för motivationen

Dokumentärserie

Föräldrarnas betydelse för motivationen

Skolpojkarna

I vilken utsträckning påverkar föräldrar ungdomars närvaro i skolan?

Behov av motivation oavsett nivå

Dokumentärserie

Behov av motivation oavsett nivå

Skolpojkarna

Ska lärare prioritera elever som riskerar att bli underkända?

Skolavslutning

Dokumentärserie

Skolavslutning

Skolpojkarna

Har elevernas genus påverkat lärarnas förväntningar på dem?