seriesimage

Lite om mänskliga rättigheter

Experter och forskare inom olika områden ger sin bild av några av de mänskliga rättigheterna.