Hoppsan!

UR Play stödjer inte helt och hållet den webbläsare du använder. Det kan tyvärr påverka din användarupplevelse.

Stress bland elever på högstadiet

Föreläsning

Stress bland elever på högstadiet

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Finns det skillnader i stressnivå mellan pojkar och flickor?

Vårt unika doftsinne

Föreläsning

Vårt unika doftsinne

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Doftsinnet har betraktats som mera kvinnligt än manligt.

Sömn hos män och kvinnor

Föreläsning

Sömn hos män och kvinnor

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Sover kvinnor sämre än män?

Finns det könsskillnader i hjärnan?

Föreläsning

Finns det könsskillnader i hjärnan?

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Hör om hjärnan har manliga och kvinnliga egenskaper.

Vem tycker om hen?

Föreläsning

Vem tycker om hen?

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Hur ett könsneutralt pronomen kan motverka starka könsstereotyper.

Genus och arbetsmiljö

Föreläsning

Genus och arbetsmiljö

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Ser kvinnors och mäns villkor på en arbetsplats olika ut?

Om samspelet mellan arv och miljö

Föreläsning

Om samspelet mellan arv och miljö

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Hur kan vi förstå utvecklingen av genus hos barn?

Har kvinnor bättre simultankapacitet?

Föreläsning

Har kvinnor bättre simultankapacitet?

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Är kvinnor bättre än män på att göra flera saker?