Varför hatas det så mycket?
Hur hanterar man all skit?
Backa varandra
Ensam och utanför
Stoppa hatet nu