Att mötas på halva vägen
1-5 år
Att säga förlåt
1-5 år
Att ställa upp
1-5 år
Att trösta
1-5 år
Att lyssna
1-5 år
Att ångra sig
1-5 år