Bullen från järnåldern
Buddha från järnåldern
Nallen
Anckarströms ammunition
Kinesiska dampottan
Räknemaskinen från 1700-talet
Flygplanet Thulin från 1919
Två skedar från 1500-talet
Mosesmyntet från år 837
Curlingstenen från Uddevalla