Hoppsan!

UR Play stödjer inte helt och hållet den webbläsare du använder. Det kan tyvärr påverka din användarupplevelse.

Trött av mycket ljud
Barn som söker konflikter
Barnen vill inte sluta spela
Vill ha mycket uppmärksamhet
Schemabrytande aktiviteter
Hur ska jag orka?
Bemöta en elev i affekt
Svårt att vara flexibel
Vikten av rutiner
Syskon hamnar i skymundan
Sonen accepterar inte nya sambon
Värderande ord stämplar elever