Koldioxidrök
Flytta luft
Flytande kväve är inert
Kväveåskväder
Gasen helium
Ljuskänslig reaktion
Kemoluminiscens
Universalindikator och kolsyra
Oscillerande reaktion
Stålull i syrgas
Etanol och väteperoxid
Eld i flera färger
Helium
Vätgasballong
Vätgasraket
Vätgasbomb