Skitåret 1917
Svensk slavhandel
Den undangömda transhistorien
Rätten att leva som andra
Nationalstaten
Kvinnorna före dig
Världens fredligaste land
Ortens historia