Vakna
1-5 år
Göra sig klar
1-5 år
Förmiddag
1-5 år
Äta lunch
1-5 år
Eftermiddag
1-5 år
Matdags
1-5 år
Fritid
1-5 år
Läggdags
1-5 år
Jag luktar
1-5 år
Jag lyfter
1-5 år
Jag springer
1-5 år
Jag pratar
1-5 år
Jag tittar
1-5 år
Jag känner
1-5 år
Jag lyssnar
1-5 år
Jag kurrar
1-5 år