Hoppsan!

UR Play stödjer inte helt och hållet den webbläsare du använder. Det kan tyvärr påverka din användarupplevelse.

Vad är en nationell kris?

Föreläsning

Vad är en nationell kris?

UR Samtiden - Vad är en kris?

Alexandra Nordlander ger exempel på krissituationer i Sverige.

Kris utifrån ett kommunperspektiv

Föreläsning

Kris utifrån ett kommunperspektiv

UR Samtiden - Vad är en kris?

Patrik Persson om samhälleliga kontra kommunala kriser.

Kris på sublokal nivå

Föreläsning

Kris på sublokal nivå

UR Samtiden - Vad är en kris?

Per Jansson om kommunens arbete med krisinformation till allmänheten.

Kris i Uppsala län

Föreläsning

Kris i Uppsala län

UR Samtiden - Vad är en kris?

Stig Husin berättar om hur man arbetar före, under och efter en kris.

Föreställningar om krisen

Föreläsning

Föreställningar om krisen

UR Samtiden - Vad är en kris?

Erna Danielsson beskriver en skolbrand och hela dess förlopp.

Var flyktingsituationen en kris?

Föreläsning

Var flyktingsituationen en kris?

UR Samtiden - Vad är en kris?

Maria Stenström om hur ordval påverkar tolkningen av en situation.

Vad kännetecknar en kris i samhället?

Föreläsning

Vad kännetecknar en kris i samhället?

UR Samtiden - Vad är en kris?

Björn Nevhage berättar om vilka kriterier som beskriver en kris.