seriesimage

UR Samtiden - Bildning, mod och motstånd

14 samtal om civilkurage, att följa sin övertygelse och om alla människors lika värde. Men också om betydelsen av språk. Om nya vägar till vetande, insikt och förståelse. Inspelat under Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg den 29 september 2017. Arrangör: Svenska kyrkan.