seriesimage

Musikens atomer

Programledarna och musikerna Hanna och Axel varvar musikhistoria, musikstilar, musiktermer och fakta med ljudexempel på låtar, instrument och effekter. Varje tema tar avstamp i en specifik låt och består av två delar: en lektionsstarter och en fördjupningsdel. Vi får lära oss om artisten bakom låten, hur den blev till, vilka instrument som används och hur olika inspelningstekniker och effekter påverkar soundet. Varje fördjupningsdel avlutas med att Hanna och Axel gör sin egen version av temalåten i en helt annan musikstil. Serien kopplar till läroplanen i musik för årskurs 4-6: Sång, melodispel och ackompanjemang. Ord och begrepp. Musik tillsammans med bild, text och dans. Ljudets och musikens påverkan på människan. . Folkmusik och populärmusik från olika kulturer. Digitala verktyg. Ackord- och melodiinstrument. Rytm, klang och dynamik, tempo, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer. Indelningen i stråk-, blås-, sträng-instrument.