seriesimage

Ett särskilt dilemma

Om svåra situationer och dilemman man kan ställas inför om man arbetar inom LSS (lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade) eller är anhörig till en person med en intellektuell funktionsnedsättning. I de tio första avsnitten kommer olika personalkategorier till tals. I avsnitten 11-20 är det familjemedlemmarnas tur. Samtalen leds av Sebastian Pawlowski från Mifforadio. Han har själv en intellektuell funktionsvariation.