seriesimage

UR Samtiden - Dövas dag 2017

Föreläsningar om dövas rättigheter, möjligheter och erfarenheter. Inspelat den 22 september 2017 i Kulturhuset Spira, Jönköping. Arrangör: Jönköpings läns dövas och teckenspråkigas förbund.