series

UR Samtiden - Män i kris

Föreläsningar om hur man arbetar med män i kris.

• Universitet

• Samhällskunskap, Lag och rätt, Värdegrund, Genus och jämställdhet

Om programmet

Ämnesord:

Genusfrågor, Mansfrågor, Mansrollen, Mentalisering, Män, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Våld i nära relationer, Våld mot kvinnor

Produktionsår:

2018

  • Föreläsare:

    Sigmund Karterud

Ladda ner programmet: