seriesimage

UR Samtiden - Baltic Sea Future

Föreläsningar om Östersjöns framtid, på temat klimatförändringar. Forskare, beslutsfattare och tjänstemän från Östersjöländerna diskuterar vad som behöver göras för att säkra en hållbar framtid för Östersjön. Inspelat på Stockholmsmässan den 8-9 mars 2018. Arrangör: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.