seriesimage

Australiens obygd

Kimberley-regionen i nordvästra Australien är till ytan lika stor som Kalifornien, men är en av jordens minst befolkade platser. Där bor också några av landets vackraste och farligaste djur. Följ med till Kimberley under ett års tid och ta del av viltvårdarnas arbete. Möt forskare och volontärer som jobbar för djur- och naturlivets bevarande, på en plats där invånarna måste förhålla sig till naturens utmaningar.