seriesimage

Mellan Indien och Pakistan

När Indien blev självständigt från Storbritannien 1947 ritades även Pakistan in på kartan som ett nytt land. Delningen orsakade långvariga oroligheter och många människor måste fly. Babita och Adnan är två brittiska journalister som genom sina föräldrar har rötter i Indien och Pakistan. Nu reser de under fem veckor på varsin sida av den gräns som skiljer länderna åt. Kommer de att få större förståelse för de båda ländernas situation - och sin egen identitet?