Andra världskrigets barn
Mount Saint Helens vulkanutbrott
Medborgarrättsrörelsens kämpar
Gayrörelsens pionjärer