seriesimage

Mäktiga miljöer

Ny säsong med världens mäktigaste miljöer. De tre nya avsnitten gör nedslag på klassiska platser för äventyr såsom Amazonas, Arktis och Himalaya men vi besöker också exempelvis Etiopien, Laos, Sibirien och Färöarna. Det blir storslagna berättelser om såväl platserna som dem som lever där. Det handlar om hur människor kan överleva under extrema förhållanden, med både traditionella och moderna metoder. Men ofta får vi också en sorglig bild av hur människan belastar och exploaterar djur och natur.