seriesimage

En robot i familjen

Hur skulle det vara att ha en robot som hjälper till i vardagen? Här får sex familjer i Storbritannien testa detta! Robotarna har programmerats av ledande brittiska universitet och syftar till att tillfredsställa specifika behov hos användarna. En professor i robotik och en psykolog övervakar experimentet. De ska tillsammans bedöma hur robotarna fungerar ute i verkligheten och hur deras relation till människorna formas. Möt robotarna Tutorbot, Fitbot, Shopbot, Carebot, Beam och Kaspar!