seriesimage

Vår okända evolution

Följ med och upptäck spåren av vårt animala förflutna! Vi går tillbaka de hundratals miljoner år då våra organ bildades, vi följer de nio månaderna i livmodern, som är en snabbversion av hela processen och analyserar slutligen de 24 timmar som vi använder våra organ. Besöket i det förflutna visar att våra kroppsdelar, och hur vi använder dem, anpassar sig till förändringar i miljö och livsstil. Hur kommer vi att se ut och fungera i framtiden?