Malta, Italien och Albanien
Libyen, Tunisien och Sicilien