seriesimage

Skärmexperimentet

Vilka blir effekterna av skärmanvändning på våra hjärnor, psyke och fysik? Under sex veckor deltar en familj i ett experiment för att undersöka om deras välmående påverkas av skärmarna. Familjen ska först maximera sin användning av skärmar, för att sedan leva helt utan datorer, paddor, tv och mobiltelefoner. Under hela testet följs de av doktor Charlotte Bøving, psykolog Camilla Holst och ett team av hjärnforskare från Hvidovre sjukhus neurologiska avdelning.