Vatten
6-9 år
Eld
6-9 år
Luft
6-9 år
Jord
6-9 år
Sagan om den röda fisken
6-9 år