seriesimage

Fatta EU - syntolkat

Hur funkar EU egentligen? Vem gör vad och hur påverkas vi i Sverige av beslut som tas i Bryssel? Programledaren Leila Trulsen får i uppdrag att lära sig mer genom att testa olika yrken som är kopplade till EU. Statsvetaren Jenny Madestam förklarar hur allt hänger ihop. Serien är syntolkad av UR.

Serien finns även som teckenspråkstolkat och utan tolkning