seriesimage

Så funkar Sverige - romani chib/lovari

En programserie om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. Översättare Jean Malenka Siwak.