seriesimage

UR Samtiden - Råd för framtiden

Seminarier och föreläsningar från Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete - "Råd för framtiden". Inspelat den 3-4 april 2019 på Svenska mässan i Göteborg. Arrangör: Brottsförebyggande rådet.