seriesimage

UR Samtiden - From business to buttons 2019

En teknikkonferens riktat mot UX-designer och andra som arbetar inom teknikbranschen, framförallt med fokus på användarupplevelser. Inspelat den 3 maj på Lilla Cirkus i Stockholm. Arrangör: Inuse.