Vad är vuxenutveckling?
Vilket ansvar har företagen?
Exemplet Spotify
Exemplet H&M Group
Handlar det bara om attityd?