Ental, tiotal, hundratal
6-9 år
Är det rimligt eller inte?
6-9 år
Dubbelt - multiplikation med 2
6-9 år
Räkna upp - subtraktion
6-9 år
Ett tiotal eller tio ental
6-9 år
5-hopp
6-9 år
Avrundning
6-9 år
Hälften - division med två
6-9 år
Dela med 10
6-9 år
10-hopp upp och ned
6-9 år
Dela lika
6-9 år