Utan samverkan vore vi ingenting
Vad blir nästa steg?
Nå ut genom lokal samverkan