Eritrea del ett - att vara elev
Iran del två - att vara lärare
Irak del ett - att vara elev
Irak del två - att vara lärare