seriesimage

UR Samtiden - Brandkonferensen 2019

Brandkonferensen samlar företrädare bland annat från räddningstjänst, politiken och MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och belyser risker, brandforskning, innovationer med mera. Inspelat den 22 maj 2019 på Waterfront i Stockholm. Arrangör: Brandskyddsföreningen.